Η ψεύτικη διάκριση «χρηματιστικού» και «βιομηχανικού» Καπιταλισμού.

      Ένα εξαιρετικά επίκαιρο απόσπασμα απο το βιβλίο του C.Harman "Καπιταλισμός Ζόμπι". Επίκαιρο γιατί απο την αρχή της κρίσης κυριαρχεί, πολλές φορές με Μαρξιστικό μανδύα, η...