Η αριστερά: προαγωγή τής συνένοχης ανικανότητας στο επίπεδο τής ιδέας

του A. Badiou Αυτό που αποκαλείται «αριστερά» είναι η σφίγγα τής κοινοβουλευτικής πολιτικής. Με ποιο τρόπο το ναυάγιο τής κοινοβουλευτικής πολιτικής που εδράζεται στην έννοια τής «αριστεράς»...