Ο F.Engels και ο δεύτερος τόμος του “Κεφαλαίου”

Eyre Crowe, Mill Workers in Wigan (1874)   Ένα ενδιαφέρον κείμενο για τον Ένγκελς και την διαδικασία έκδοσης (και εν μέρει συγγραφής) του δεύτερου τόμου του "Κεφαλαίου"). Δημοσιεύτηκε στην ΚΟΜΕΠ, τεύχος 4,...