Η κρατική διαχείριση της οικονομικής κρίσης

του Γιώργου Σταμάτη Η σημερινή οικονομική κρίση στις καπιταλιστικές χώρες ξέσπασε στις αρχές της δεκαετίας του ‘70. Διανύει λοιπόν αισίως τη δεύτερη δεκαετία. Δεν θα ασχοληθούμε εδώ με τα...

Αυτοματοποίηση της παραγωγής και θεωρία των κεφαλαιοκρατικών κρίσεων: μια κριτική στις απόψεις των «Gruppe Krisis» και Anselm Jappe

του καθηγητή Θεόδωρου Μαριόλη Σε αντίθεση με ό,τι συχνά υποστηρίζεται, σε μαρξι(στι)κούς όρους, αποδεικνύεται ότι η πλήρης αυτοματοποίηση της παραγωγής δεν οδηγεί κατανάγκην στο μηδενισμό...
image-020

Το υπόδειγμα μισθών-ανεργίας του Richard M.Goodwin

του Νικόλαου Ροδουσάκη Στο παρόν άρθρο εκτίθεται συνοπτικά, χωρίς μαθηματικές «λεπτομέρειες», και κριτικά το υπόδειγμα μισθών-ανεργίας του Goodwin, αναδεικνύοντας το νόημα, τη δυναμική και τα...
capitalism-is-crisis

Το δημόσιο χρέος ως όψη και σύμπτωμα της καπιταλιστικής κρίσης

Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο δεύτερο τεύχος της έντυπης έκδοσης του Γιώργου Σταμάτη, Το βασικό ερώτημα αναφορικά με το δημόσιο χρέος μπορεί να εξεταστεί σε σχέση με την τρέχουσα...
image-029-13

Υπερβαίνοντας το σύστημα

των Sobei H. Oda και Mariko Yasugi Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι πρόσφατες προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και η μαθηματική μελέτη από τους συγγραφείς: υποδείγματα κυτταρικών-κυψελικών...
Σελίδα 10 από 10