Κώστας Βάρναλης: Πάνθεον Ἐθνικοφροσύνης (Ὅλοι με πιστοποιητικόν)

  Πάνθεον Ἐθνικοφροσύνης (Ὅλοι με πιστοποιητικόν)     Φανέ, ὅταν τὸ ἔλαιον σὲ λείψῃ, τί θὰ γίνῃς; Τί; θὰ σβεσθῆς... Δ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ     Μεγάλη πόρτα νὰ χωρᾷ ὁ...