Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας: Κοινή πάλη των εργατών Τουρκίας – Ελλάδας ενάντια στους αστούς και τον ιμπεριαλισμό

Με αφορμή την συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Αιγαίο, κλιμάκωση με απρόβλεπτες συνέπειες,,,,,,,,,,,,     ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ     Κοινή πάλη των εργατών Τουρκίας - Ελλάδας...