Η “Δεξιά” μας, ο Λεωνίδας Κύρκος και οι “καθολικές μάζες”.

    Η "Δεξιά" μας, ο Λεωνίδας Κύρκος και οι "καθολικές μάζες".     Οι εργασίες του Γ' Συνεδρίου της ΕΦΕΕ έγιναν στο διάστημα 10 με 22 Μαΐου, του 1966.   Το πολιτικό πλαίσιο, λίγο πολύ γνωστό:...