Ερμηνείες των οικονομικών κρίσεων: Ένα μη νεοκλασικό και συστημικό πλαίσιο ανάλυσης

  To κείμενο του Θ.Μαριόλη είχε δημοσιευτεί στην πρώτη μορφή του ιστολογίου.       Θεόδωρος Μαριόλης-Ερμηνείες των οικονομικών κρίσεων: Ένα μη νεοκλασικό και συστημικό...

Επιστροφή σε Υποτιμημένη Δραχμή, Πληθωρισμός Κόστους και Διεθνής Ανταγωνιστικότητα: Μία Μελέτη Εισροών-Εκροών

    Δημοσιεύουμε ένα κείμενο του καθηγητή Θ.Μαριόλη που μας είχε στείλει (και είχαμε δημοσιεύσει) στην πρώτη μορφή του ιστολογίου. Με ευχαριστίες και απο εδώ για την...

Αυτοματοποίηση της παραγωγής και θεωρία των κεφαλαιοκρατικών κρίσεων: μια κριτική στις απόψεις των «Gruppe Krisis» και Anselm Jappe

του καθηγητή Θεόδωρου Μαριόλη Σε αντίθεση με ό,τι συχνά υποστηρίζεται, σε μαρξι(στι)κούς όρους, αποδεικνύεται ότι η πλήρης αυτοματοποίηση της παραγωγής δεν οδηγεί κατανάγκην στο μηδενισμό...