Οι ψευδαισθήσεις ενός ατόμου ονομάζονται παράνοια… Οι ταυτόχρονες, ομαδικές ψευδαισθήσεις πολλών ατόμων ονομάζονται θρησκεία!

  Οι ψευδαισθήσεις ενός ατόμου ονομάζονται παράνοια... Οι ταυτόχρονες, ομαδικές ψευδαισθήσεις πολλών ατόμων ονομάζονται θρησκεία!     του Μάκη Πετρίδη    ...