Ο Ελασίτης του Ινστιτούτου.

Αναμνήσεις απο την γνωστή "επιστημονική αντικειμενικότητα" των οπαδών της "θεωρίας των άκρων". Ο ιστορικός Ν.Σβορώνος είχε ενταχθεί το 1943, σε ηλικία 22 χρονών, στο ΕΑΜ  και ήταν στρατιωτικός...