Πατρίς-Θρησκεία-Αστυνομία: Οι χορηγίες του “θαύματος” του Αγίου Φωτός

Χωρίς σχόλια.....για το τί είναι το μνημείο απάτης και θεομπεξίας, το "θαύμα" του Αγίου Φωτός (μπίζνα που κατασκευάστηκε το 1988), όχι κατά τους άθεους κομμουνιστές αλλά για συντηρητικούς αστούς...
Σελίδα 3 από 5