Θεωρίες συνωμοσίας: Πώς επινοήθηκε η θεωρία συνωμοσίας για τους Illuminati

Σχόλιο Praxis: Αναδημοσιεύουμε το κείμενο με αφορμή την επαναφορά (απο την αριστερά) θεωριών συνωμοσίας για τις πρόσφατες πυρκαγιές, με ακριβώς ίδια επιχειρηματολογία με αυτή της Ν.Δ το 2009. Έτσι...
Σελίδα 1 από 3