Αρνητική εξέλιξη

Ο δισεκατομμυριούχος Μπάμπις,του νεοφιλελεύθερου κόμματος "ΑΝΟ" , βασικού εταίρου της αστικής κυβέρνησης στην οποία έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης το Κ.Κ Βοημίας-Μοραβίας....    ...