Πλασματικό Κεφάλαιο

    Πλασματικό Κεφάλαιο   Άντι Μπλούντεν*   Η συνεχιζόμενη παγκόσμια οικονομική κρίση έχει οδηγήσει πολλούς σχολιαστές να παρατηρήσουν ότι ίσως ο Μαρξ είχε δίκιο1 εφ’ όλης...