Ο μηχανιστικός υλισμός και οι συνέπειες του: Ο κεντρικός ρόλος της ταξικής πάλης

Σχόλιο, εισαγωγή Praxis:Το κείμενο είναι μια επιλογή απο αποσπάσματα απο το βιβλίο του C.Harman "Μαρξισμός και Ιστορία-Βάση και Εποικοδόμημα", εκδόσεις Μαρξιστικό βιβλιοπωλείο. Οι σημειώσεις...

Η ψεύτικη διάκριση “χρηματιστικού” και “βιομηχανικού” Καπιταλισμού.

      Ένα εξαιρετικά επίκαιρο απόσπασμα απο το βιβλίο του C.Harman "Καπιταλισμός Ζόμπι". Επίκαιρο γιατί απο την αρχή της κρίσης κυριαρχεί, πολλές φορές με Μαρξιστικό μανδύα, η...