Το ιστορικό πέρας του πολιτισμού, μια ανάγνωση στον Χέρμπερτ Μαρκούζε

γράφει η Βέρα Ξηρόπητα «Η πραγματικότητα που δίνει σχήμα στα ένστικτα καθώς και στις ανάγκες και την ικανοποίηση τους είναι ένας κοινωνικο-ιστορικός κόσμος». Όταν ο...