Βιολογία, πολιτισμός και η αναζήτηση της ανθρώπινης φύσης

Το κείμενο είναι η εισαγωγή στο (εξαντλημένο σήμερα) βιβλίο του M.Sahlins  "Χρήσεις και καταχρήσεις της βιολογίας"     Βιολογία, πολιτισμός και η αναζήτηση της ανθρώπινης φύσης...