Η Λευκή Τρομοκρατία μετά την συμφωνία της Βάρκιζας

Τα "Αθηναικά Νέα" αναγγέλουν την συμφωνία της Βάρκιζας (12/2/1945)   Το κείμενο του Τ.Κωστόπουλου βρίσκεται στο συλλογικό έργο  Ιστορία των Νέων Ελλήνων, τόμος 17, σελ 76-116, εκδόσεις Δομή.   Η...