Η πλατφόρμα Τρότσκι-Μπουχάριν στο 10ο Συνέδριο των Μπολσεβίκων

Σε συνέχεια προηγούμενων αναρτήσεων, δημοσιεύουμε την πλατφόρμα των Τρότσκι-Μπουχάριν (και άλλων στελεχών, Ντερζίνσκι,  Πρεομπραζένσκι,  Ρακόφσκι κ.α)  στο 10ο Συνέδριο των Μπολσεβίκων. Σε...

Η πλατφόρμα της Εργατικής Αντιπολίτευσης στο 10ο Συνέδριο των Μπολσεβίκων

Ο Λένιν και ο Τρότσκι μαζί με αντιπροσώπους για το 10ο Συνέδριο των Μπολσεβίκων (Μάρτιος 1921, Μόσχα)     Σε συνέχεια προηγούμενων αναρτήσεων, δημοσιεύουμε την πλατφόρμα της Εργατικής...

Alexandra Kollontai: Τι είναι η Εργατική Αντιπολίτευση-Η Ιστορική αναγκαιότητα της Αντιπολίτευσης

Το κείμενο είναι το έκτο (και τελευταίο) μέρος του βιβλίου της Α.Κολλοντάι «Η Εργατική Αντιπολίτευση». Το πρώτο μέρος (μαζί με ορισμένα εισαγωγικά σχόλια) βρίσκεται εδώ ,το δεύτερο εδώ ,το...

Alexandra Kollontai: Τι είναι η Εργατική Αντιπολίτευση-Ή γραφειοκρατία και ή πρωτοβουλία των μαζών

Το κείμενο είναι το πέμπτο μέρος του βιβλίου της Α.Κολλοντάι «Η Εργατική Αντιπολίτευση». Το πρώτο μέρος (μαζί με ορισμένα εισαγωγικά σχόλια) βρίσκεται εδώ ,το δεύτερο εδώ ,το τρίτο εδώ και το...

Alexandra Kollontai: Τι είναι η Εργατική Αντιπολίτευση-Ο ρόλος και οι λειτουργίες του συνδικάτου

Το κείμενο είναι το τέταρτο μέρος του βιβλίου της Α.Κολλοντάι «Η Εργατική Αντιπολίτευση». Το πρώτο μέρος (μαζί με ορισμένα εισαγωγικά σχόλια) βρίσκεται εδώ ,το δεύτερο εδώ και το τρίτο εδώ Το...

Alexandra Kollontai: Τι είναι η Εργατική Αντιπολίτευση-Η κρίση του Κόμματος

Το κείμενο είναι το τρίτο μέρος του βιβλίου της Α.Κολλοντάι «Η Εργατική Αντιπολίτευση». Το πρώτο μέρος (μαζί με ορισμένα εισαγωγικά σχόλια) βρίσκεται εδώ και το δεύτερο εδώ     Οι...

Alexandra Kollontai: Τι είναι η Εργατική Αντιπολίτευση-Η πραγματική διαφορά

Το κείμενο είναι το δεύτερο μέρος του βιβλίου της Α.Κολλοντάι "Η Εργατική Αντιπολίτευση". Το πρώτο μέρος (μαζί με ορισμένα εισαγωγικά σχόλια) βρίσκεται εδώ.   Οι υπογραμμίσεις δικές...
Σελίδα 1 από 2